Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Těles
Monografie
    Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Základní geologické parametry plutonických těles na území České republiky
Článek
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Invarianty gravitačné ekvivalentních těles
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
    Stavby a mechanismy vmístění vybraných žilných těles (Středočeský plutonický komplex)
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles