Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Telesách
Článek
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu