Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tenyl
Článek
    Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984