Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tepelně
Monografie
    ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání)
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
Článek
    Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Samovolná inverze remanence produktů tepelné alterace smythitového koncentrátu
    Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech - laboratorní zkoušky
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Využití tepelné energie důlních vod
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve