Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Testy
Monografie
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
Článek
    MKP na kompozitních sítích. Numerické testy