Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trachyandezitů
Článek
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)