Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trachybasalt-rhyolite
Článek
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z Tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie. Trachybasalt-rhyolite volcanic series from the Teplá Highland: geochemistry and petrology