Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trachytů
Článek
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Termomagnetické křivky vybraných fonolitů a trachytů Českého středohoří