Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trasa
Článek
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Náučný chodník - ideálna trasa pre geologickú či kombinovanú exkurziu