Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trhu
Monografie
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
Článek
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Postavení absolventů škol na trhu práce
    Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Výzkum čs. trhu drahých a ozdobných kamenů