Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tríbeča
Článek
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Propylitizované bazalty a plagiodacity z permských metasedimentov Tríbeča
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča