Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tropicbird
Článek
    A new tropicbird (Aves, Phaethontidae) from the late Miocene of Austria