Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhoľných
Článek
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR