Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    UHP
Článek
    Evidence of UHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Missing link between ultra-high pressure (UHP) and ultra-high temperature metamorphism (UHT); A case study in the Bohemian Massif
    New evidence for UHP metamorphism in the Bohemian Massif of the Central European Variscan
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks : implications for continental subduction and collisional tectonics
    Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif