Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uran-polymetalický
Článek
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)