Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    úspěšnosti
Monografie
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Článek
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť