Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variabilite
Článek
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov