Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variet
Článek
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly