Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vegetácie
Článek
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov