Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Velkovrbenské
Článek
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    K problémům staroměstského pásma a velkovrbenské klenby
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)