Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vertikálna
Článek
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii