Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Viliam
Článek
    Doz. RNDr. Viliam Sitár, CSc., zum fünzigsten Geburtstag
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.