Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vitrifikace
Článek
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel