Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vlastnosťami
Článek
    Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska