Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vlivům
Článek
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf