Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vnútorných
Monografie
    Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát
Článek
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát