Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodíku
Článek
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii