Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodivosťou
Článek
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary