Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Všeobecná
Monografie
    Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1-4
    Všeobecná paleontologie, Univerzita Karlova, Praha, 1992,
Článek
    Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie