Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výbuchů
Článek
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Počítačová simulace sopečných výbuchů