Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vých
Článek
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie