Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Východ
Monografie
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
Článek
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Kolbeckit v metahalloysitových krasových výplních Velkolomu Čertovy schody - Východ
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Studium distribuce olova, zinku, mědi, stříbra a zlata na ložisku Zlaté Hory - východ
    Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy