Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyhořívání
Článek
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Pokročilá technická keramika a vyhořívání
    Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným