Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výrobní
Monografie
    Stanovisko ČGS k předložené projektové dokumentaci pro územní řízení - rozšíření stávajícího závodu o novou výrobní halu (pro technologii na obrábění hliníkových odlitků - CNC stroje) a administrativní přístavbu pro společnost STARCAM (dále jen rozšíření stávajícího závodu)
    Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova
Článek
    Chraňme půdu - nejcennější výrobní prostředek
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou