Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výskytem
Článek
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra