Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysokorychlostních
Monografie
    Ultrazvuková modulace vysokorychlostních vodních paprsků
Článek
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí