Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výstavbě
Monografie
    Stanovisko ČGS k výstavbě RD v chráněném ložiskovém území ( dále CHLÚ) v k.ú. Lom u Mostu
Článek
    Monitorování seismických účinků a porušení staveb při výstavbě tunelu Blanka s ohledem na historické stavby v areálu Pražského hradu
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Skalní práce při výstavbě dálnice na Moravě
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary