Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využívaném
Monografie
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
Článek
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí