Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Významná
Článek
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Granát - významná průmyslová surovina
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Valouny kyselých vulkanitů - významná složka slepenců viséských souvrství osoblažské kry (Slezsko) (15-11, Zlaté Hory; 15-13, Vrbno pod Pradědem)
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší
    Významná paleontologická naleziště