Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Wolframových
Článek
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud