Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    XVIII
Monografie
    Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    XVIII EGS General Assembly, Wiesbaden, 3-7 May, 1993
Článek
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Minerály na známkách XVIII
    Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas