Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zájmového
Monografie
    Dobrotice - studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu