Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zájmu
Monografie
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
Článek
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů