Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Záruby
Monografie
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
Článek
    Devadesáté jubileum akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quida Záruby
    Devadesátiny akademika Quido Záruby
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K pětaosmdesátinám akademika Quida Záruby
    Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)