Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zatravňování
Monografie
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách