Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Záznamy
Monografie
    Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
    Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
Článek
    Datovanie výplní Belianskej jaskyne: geochronologické záznamy jej genézy
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians