Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zemi
Monografie
    Archeologické studie Univerzity Hradec Králové 1 (Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2006)
    člen oborové komise 205 - Vědy o Zemi a Vesmíru
    Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu
    Horniny ve vědách o Zemi
    Krajina a revoluce : významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí, Malá Skála, Praha 2005, 248 stran, ISBN 80-86776-02-6
    Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000
    Velká kniha o klimatu zemí Koruny české
    Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře
Článek
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    Ako by sa zmenila tiaž na Zemi, keby neexistoval Mesiac?
    Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi
    Čím je Zemi Slunce?
    Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Impaktní krátery na Zemi
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    Jsou ve vesmíru planety podobné Zemi?
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kolik přibývá Zemi "na váze"?
    Ledové doby na Marsu : kdybych byl Marťan, tak radši žiji na Zemi
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    Nejstarší horniny na Zemi
    Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).
    Osídlení českých zemí
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    První známky života na Zemi
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Říše středu.Na povrchu přeplněno, pod zemí je místa dost
    Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví
    Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Vědy o Zemi II : vzmach a absurdní "dobro" studené války
    Vědy o Zemi společně bojují za sebeurčení
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
Seriál
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000