Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zlomov
Článek
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii