Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zloženia
Článek
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru - variácie ich štruktúrného stavu a chemického zloženia
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii