Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zmenu
Monografie
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Článek
    Cítime prichádzať zmenu. [Rozhovor]
    Ochlazení, které nepřišlo : vědci předpověděli změnu klimatu již před třiceti lety
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl